Wydania zwyczajne

Gorąco zachęcamy do lektury artykułów opublikowanych w ramach wydań zwyczajnych kwartalnika "Dialog Międzykulturowy". Ich zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia kultur świata, rozwoju globalnego, migracji międzynarodowych i praw człowieka. Za aktywny udział w przygotowaniu poszczególnych numerów wszystkim autor(k)om, jak również polskim i zagranicznym organizacjom pozarządowym serdecznie dziękujemy!!! Wydania specjalne czasopisma, które poświęcone są wybranym dniom międzynarodowym ustanowionym w obrębie systemu ONZ, dostępne są tutaj.

NUMER 4/2013 PRAWA CZŁOWIEKA. Wobec współczesnych wyzwań świata

Paulina Szymańska w rozmowie z dr Aldoną Piwko
O prawach kobiet w świecie islamu

Aleksandra Ewa Furtak w rozmowie z Anną Galik i Joanną Synowiec
W sukurs osobom doświadczającym przemocy z nienawiści
Dorota Kutyła
Jak uczyć, mówić i pisać o różnorodności?

Dominika Woźniak
Potomkowie Hammurabiego kontra potomkowie Sokratesa − etnocentryzm jako lont do detonacji przemocy

Marta Antosiak
Czym są współcześnie prawa człowieka?
Anna Natalia Kmieć
Prawa człowieka a sprawa romska
Paulina Szymanek
Ile warte jest życie?
Adrianna Utko
Smutna prawda o islamofobii
Karolina Gajewska
Ciężko jest żyć z mózgiem o połowę mniejszym od mężczyzny – komentarz do sytuacji kobiet w Indiach
Magdalena Jeż
Uwolnić świat od głodu. Recenzja książki Marcina Gerwina

Marzena Sadowska
"Niemiecka jesień. Reportaż z podróży po Niemczech" Stiga Dagermana

NUMER 3/2013 MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE. Diaspory na świecie
Dominika Woźniak
Polak czy Chińczyk? Tożsamość kulturowa uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Pekinie
Adam Terlecki
Ormianie w Polsce

Marta Błaszczyńska
Porzucając "polskie getta": co wpływa na proces integracji polskich imigrantów w społeczeństwie brytyjskim?
Sabina Brakoniecka

O polskiej diasporze w Nigerii
Anna Natalia Kmieć

Romowie w Polsce. Między historią a współczesnością
Marta Szocik w rozmowie z
Gianluchim Biscu
Jeżeli wejdziesz w łaski Sardyńczyka, niczego ci nie zabraknie, chyba że okażesz się fałszywym przyjacielem
Paulina Szymańska

Tatarzy na dawnych ziemiach RP
NUMER 2/2013 ROZWÓJ GLOBALNY. Na linii Północ–Południe
Agnieszka Nowicka
Problemy dzieci w Kambodży
Natalia Ojewska

Bureaucracy Over Human Rights
Anna Przytomska

Oblicza slumsów. Stare i nowe problemy
Katarzyna Machnik

Megamiasta – nowe oblicze globalnej urbanizacji
Marlena Dmochowska

"Welcome to Jordan!"
Marzena Sadowska

Kreolizacja. Jedno z obliczy globalizacji
Mani Raj Khatiwada

One task – several changes
Karolina Dudek

Geneza i uwarunkowania pomocy rozwojowej na świecie
NUMER 1/2013 KULTURY ŚWIATA. Podążając szlakiem tradycji
Karolina Gajewska w rozmowie z dr Joanną Talewicz-Kwiatkowską
O tym, jak ułatwić Romom życie w Polsce i sprawidź, by  stała się ona ich prawdziwą ojczyzną
Marzena Sadowska

Ślady wschodniego chrześcijaństwa w Turcji
Marta Antosiak
Globalizacja
– zagrożenie czy szansa dla wielokulturowości
Julia Koszewska
Rozbić szybę! Czyli powrót Ajnów do teraźniejszości we współczesnym społeczeństwie japońskim
Anna Przytomska
Sytuacja Indian w  Ekwadorze na tle polityki wielokulturowości.
Program "Salud Intercultural" jako przykład nierównośści społecznych i kulturowych

Edyta Górka
Czy metal może być łącznikiem międzykulturowym?
Kornelia Machura
Recenzja filmu "Apaporis
In search of one river"
Marta Szocik
Melting pot w sercu Rzymu.
Recenzja książki Amary Lakhous "Scontro di sivilità per un ascensore a Piazza Vitorrio"

Małgorzata Górska
Proszę Państwa
– oto miś! Wystawa United Buddy Bears
Jak Kawka
To, co bliskie, i to, co dalekie
Katarzyna Zawadzka
Unia Europejska
– Jedność czy ujednolicenie?
Katarzyna Machnik
Carazon Aquino
– pierwsza prezydent w hiistorii Filipin i krajach Azji Południowo-Wschodniej
NUMER 4/2012 PRAWA CZŁOWIEKA. W obronie osób poszkodowanych
Magdalena Jeż
Janusz Korczak – pierwszy polski rzecznik praw dziecka
Karolina Dudek
Prawa człowieka a ubóstwo
Paulina Skiba
Dziecięca armia
Małgorzata Górska
Perspektywa ma znaczenie
Edyta Górka
O karcie muzułmanów w Europie
Małgorzata Klepacka
Europa Wschodnia akceptuje przemoc
Dagna Wierkowicz w rozmowie z Piotrem Cykowskim i Agnieszką Wolską
O projekcie "Trzeci biegun i jego mieszkańcy"
Anna Przytomska
Survival  International w obronie praw i rozwoju ludności tubylczej
Aleksandra Ewa Furtak
Poszkodowanie a mechanizm kłamstwa na podstawie autobiografii
Mahatmy Gandhiego
NUMER 3/2012 MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE. Masowe przesiedlenia ludności
Kornelia Machura
Uchodźca. Nomada bez wyboru
Marta Łysy

Bycie w takim miejscu to jak podróż dookoła świata, podróż autostopem
Małgorzata Górska
Matka Polska Petersburska.
Recenzja książki "Polacy w Sankt Petersburgu"

Katarzyna Machnik

Migracje zarobkowe – bardzo krótkie wprowadzenie
Julia Koszewska

"Co tam, panie kolego, na granicy?",
czyli rzecz o mrówkach i przemytnictwie

Kinga Turkowska
Kilka słów o filmie "Wiedźma wojny"
 
NUMER 2/2012 ROZWÓJ GLOBALNY. Różne drogi postępu świata
Mani Raj Khatiwada
Bringing a change in the harsh reality of children in Nepal
Piotr M. Małachowski

Polskie serca ogrzały domy Indian w Andach
Aleksandra Ewa Furtak

Poznanie jest najlepszą drogą do tego, aby coś zmienić
Katarzyna Zawadzka

Ekologia oczami antropologa
Justyna M. Pierzyńska

Impas rozwojowy – a może kilka lekcji z przeszłości?
Anna Przytomska

Obsesja podporządkowania. Kilka uwag krytycznych na temat koncepcji
"Subaltern" autorstwa Gayatri Chakravorty Spivak

 

NUMER 1/2012 KULTURY ŚWIATA. Mniejszości narodowe i etniczne
Monika Wądołowska
W mniejszości pośród mniejszości
Małgorzata Klepacka

Ubogich zawsze mieć będziecie...
Agata Tumidajewicz

Jesteśmy dziećmi dwóch narodów. O Niemcach rosyjskich
Marta Minakowska

Ujgurzy w Chinach - niemała mniejszość
Joanna Stepaniuk

Kilka słów o edukacji międzykulturowej

 

NUMER 4/2011 PRAWA CZŁOWIEKA. Uniwersalizacja versus kultura lokalna
Katarzyna Zawadzka
Spór o fundamenty współczesnego świata
Anna Kameduła

Uniwersalizacja praw człowieka – ideał czy realna perspektywa?
Zofia Bałdyga

Narysuj mi Czeczena!
O czeczeńskich uchodźcach w polskiej i czeskiej prasie

Małgorzata Klepacka

Po niewłaściwej stronie
Marta Minakowska

Mniej znana strona relacji izraelsko-palestyńskich
Justyna M. Pierzyńska

Interwencja humanitarna – nowomowa a smutna rzeczywistość
Julita Dudziak

Unia Europejska i Turcja – gdzie kończy się Europa?
Aleksandra Ewa Furtak

Recenzja książki Jeana Hatzfelda
"Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy"
NUMER 3/2011 MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE. Wielokulturowe miasta świata
Zofia Bałdyga
Multikulti w miniaturze. Portret ośrodka dla uchodźców w Markelo
Anna Kameduła

Wielokulturowa Łódź – między historią a współczesnością
Grzegorz
Śmigiera
Polak w Szkocji
Marta Minakowska

Liban – kraj bogaty różnorodnością
Aleksandra Ewa Furtak

Migracje jako ucieczki po katastrofie na przykładzie Konga i Belgii
Katarzyna Zawadzka

Warszawskie Centrum Wielokulturowe. Szanse, nadzieje, perspektywy
 
NUMER 2/2011 ROZWÓJ GLOBALNY. Tożsamość kulturowa w środowisku lokalnym
Katarzyna Zawadzka
The dawn of the Age of Aquarius. Tożsamość a 'New Age'
Anna Kameduła
Indianie z Chiapas
– czy inny świat jest możliwy?
Julita Dudziak
Kobieta a społeczeństwo
Aleksandra Ewa Furtak

Moda na ethno.
W rozmowie z Olgą Chrebor
– organizatorką Festiwalu "Kalejdoskop Kultur"

Joanna Stepaniuk
Socjoterapia jako proces i metoda pracy z dziećmi czeczeńskimi
Justyna M. Pierzyńska
Jaki rozwój?

Pomiędzy potęgą globalnej ekonomii a oddolnymi inicjatywami ludów
NUMER 1/2011 KULTURY ŚWIATA. Wielokulturowość w dobie globalizacji

Anna Cieślewska
Miejsce Islamu w świadomości Europejczyków
Monika Lisiewicz
Rola religii w adaptacji kulturowej imigrantów
Małgorzata Klepacka
Rodzina a tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich w Polsce
Agnieszka Ewa Pyrzyk
Zrozumieć tożsamość kulturową Romów
Kinga Turkowska
Popcorn z etiopską kawą
Marta Minakowska
Recenzja filmu "Pieśń wróbli"