Zespół

KOMITET REDAKCYJNY

AGNIESZKA EWA PYRZYK
Redaktorka Naczelna

E-Mail
Biogram


AGNIESZKA WNUK
Redaktorka Tekstów
E-Mail
Biogram


KATARZYNA ZAWADZKA
Specjalistka ds. Marketingu i PR
E-Mail
Biogram

PRZEKŁAD BROSZURY


Język Francuski
Broszura

MARTA ANTOSIAK
E-Mail
BIOGRAM


Język Niemiecki
Broszura

AGNIESZKA CZELIŃSKA
E-Mail
BIOGRAM


Język Chorwacki
Broszura

GORANA KARAN
E-Mail
BIOGRAM


Język Ukraiński
Broszura

JUSTYNA KOPEĆ
E-Mail
BIOGRAM


Język Włoski
Broszura

EWA LOREK
E-Mail
BIOGRAM


Język Hiszpański
Broszura

EDYTA WOJTALA
E-Mail
BIOGRAM

ADMINISTRACJA STRONY WWW

W okresie realizacji projektu pracę redakcyjną wspierało poza tym wielu zaangażowanych wolontariuszy i praktykantów. Za ten cenny wkład
w rozwój projektu serdecznie dziękujemy!!!