Osiągnięcia

Projekt "Dialog Międzykulturowy" realizowany był przez Centrum Inicjatyw Międzykulturowych w latach 2011−2013 i zgromadził ponad 3000 czytelników i sympatyków. Nawiązał współpracę z ponad 40 autor(k)ami reprezentującymi środowisko akademickie, dziennikarskie, polski i zagraniczny sektor non-profit. Przedstawił inicjatywy podejmowane przez ponad 30 instytucji publicznych, organizacji poza- i międzyrządowych w Polsce i za granicą. Zorganizował programy praktyk studenckich oraz absolwenckich staży dziennikarskich dla łącznie 21 osób. W okresie realizacji projektu ukazało się 12 numerów zwyczajnych i 10 wydań specjalnych.

 

Szerzyliśmy idee, wartości i projekty innych podmiotów
Zespół redakcyjny "Dialogu Międzykulturowego" bardzo miło wspomina współpracę ze wszystkimi, których aktywne działania skierowane były na rozpowszechnianie wiedzy o kulturach świata, wspieranie rozwoju globalnego, jak również uświadamianie społeczeństwom ogromnego znaczenia, jakie mają migracje międzynarodowe oraz prawa człowieka w kontekście globalnym. Wspólnie mogliśmy przyczyniać się do budowania idei tolerancji poprzez inicjowanie dialogu między przedstawicielami różnych kultur, a także do wzmacniania wzajemnej solidarności poprzez uwrażliwianie na współczesne wyzwania i cierpienia różnych grup społecznych na całym świecie.

Na łamach periodyku ukazały się artykuły odnoszące się do cennych inicjatyw podejmowanych między innymi przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Komitet Ochrony Praw Dziecka, porozumienie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Kalejdoskop Kultur, NYATRI – Fundację Pomocy Dzieciom Tybetu, Forum Młodych Dyplomatów, Fundację Inna Przestrzeń, Polską Akcję Humanitarną, Fundację Dom Kultury, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce, Fundację Sto Pociech, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód-Zachód", Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Stowarzyszenie Międzykulturowe Maloka, Polsko-Niemiecką Wspólpracę Młodzieży, Stowarzyszenie Expatria, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Instytut Wschodnich Inicjatyw, a także Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych.

Obok przedsięwzięć realizowanych na obszarze Polski, czasopismo poświęciło również uwagę tym, które podejmowane są za granicą. Mowa była między innymi o działaniach: Narodowej Dyrekcji Zdrowia Ludności Tubylczej Ministerstwa Zdrowia Ekwadoru, holenderskiegoorganizacji młodzieżowej Pax-it przy IKV Pax Christi w Utrecht (od 29 stycznia 2014 roku działającej pod nazwą PAX), niemieckiego stowarzyszenia "All Colours" Schülergalerie we Frankfurcie nad Menem, czeskiej organizacji pozarządowej SLOVO 21, Survival International – globalnego ruchu na rzecz ludności tubylczej z główną siedzibą w Londynie, nepalskiej fundacji "Światło dla Himalajów" przy Destination Kathmandu, a także rosyjskich organizacji Anti-Discrimination Centre "Memorial" oraz Perspektivy działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Sankt Petersburgu.

W 2013 roku "Dialog Międzykulturowy" był patronem medialnym realizowanego przez Instytut Wschodnich Inicjatyw z siedzibą w Krakowie międzynarodowego projektu "Wschód-Zachód: o dialogu międzykulturowym", a także społeczno-charytatywnej kampanii "Dziewczynka z książką", będącej polską edycją międzynarodowego ruchu GIRLWITHABOOK, powstałego w ramach poparcia dla młodej, pakistańskiej aktywistki Malali Yousafzai. Ponadto na stronie www czasopisma promowane są kampanie informacyjne: "Prawa migrantów w praktyce" Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz "Rasizm. Walczę nie milczę" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP. Mają one na celu uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wyzwania oraz potrzeby obcokrajowców mieszkających w kraju.

Pisaliśmy o kwestiach znaczących i godnych refleksji
Zgodnie z programem tematycznym w okresie realizacji projektu zostało opublikowanych 12 numerów zwyczajnych, które odniosły się do wybranych zagadnień kultur świata, rozwoju globalnego, migracji międzynarodowych oraz praw człowieka. Szczególny nacisk położony został na takich aspektach jak: lokalna tradycja i jej znaczenie dla podtrzymywania poczucia tożsamości kulturowej zarówno wśród całych społeczeństw, jak i grup mniejszościowych; współczesne stosunki polityczne, ekonomiczne oraz kulturalne między krajami tak zwanej bogatej Globalnej Północy i rozwijającego się Globalnego Południa; aktualne wyzwania diaspor oraz innych grup doświadczających różnych form przesiedleń na świecie; kluczowa rola ochrony prawnej tych, którzy najbardziej narażoni na dyskryminację, marginalizację i wykluczenie społeczne.

Dodatkowo zostało opublikowanych 10 wydań specjalnych poświęconych następującym wydarzeniom ustanowionym w obrębie Organizacji Narodów Zjednoczonych: Dzień Dziecka, Światowy Dzień Uchodźców, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Międzynarodowy Dzień Migrantów, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, a także Światowy Dzień Ludności.

Kształciliśmy przyszłych dziennikarzy otwartych na świat
Obok publikacji wyżej wspomnianych wydań zwyczajnych i specjalnych czasopisma, zespół redakcyjny zrealizował w latach 2011–2013 program praktyk studenckich oraz absolwenckich staży dziennikarskich dla łącznie 21 osób. Miały one możliwość zapoznania się z działalnością statutową Centrum Inicjatyw Międzykulturowych; programem tematycznym "Dialogu Międzykulturowego"; metodyką pracy dziennikarskiej w obrębie redakcji; polskim ustawodawstwem w zakresie prawa prasowego, ochrony praw autorskich oraz baz danych; a także z etyką pracy dziennikarskiej. Ponadto uczestnicy tych programów przygotowali artykuły na indywidualnie wybrane tematy, jak również wzieli aktywny udział w interesujących ich wydarzeniach wcielając się w rolę reporterów.

Karolina Gajewska
studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalizacją marketing medialny i public relations na Uniwersytecie Warszawskim
Mam dużo szczęścia, że w odpowiednim dla siebie czasie trafiam na właściwych ludzi i we właściwe miejsca. Nie inaczej było z redakcją "Dialogu Międzykulturowego". Bardzo długo szukałam miejsca, w którym mogłabym odbyć swoje praktyki. Miejsca, które usatysfakcjonowałoby nie tylko mojego uczelnianego koordynatora, lecz także mnie. Miejsca, w którym miałabym szansę sprawdzenia się w nowej roli, nietypowego zastosowania swojej wiedzy i zdobycia cennego doświadczenia. Kilka tygodni praktyki w redakcji "Dialogu Międzykulturowego" pozwoliło mi nie tylko zobaczyć, jak wygląda i ile pracy różnych osób wymaga złożenie jednego wydania, lecz także sprawdzić własne umiejętności, wiedzę oraz samodyscyplinę, która – jak się okazuje – jest niezbędna przy zdalnym trybie pracy. Dzięki praktyce udało mi się również uzupełnić swoje portfolio o niebanalne artykuły, co w przyszłości będzie ważnym atrybutem potwierdzającym zdobyte wykształcenie. Ostatecznie ten krótki czas, w którym wcieliłam się w rolę dziennikarki, utwierdził mnie w słuszności podjętej decyzji o dalszym etapie studiów. W październiku 2013 roku rozpocznę studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalizacją marketing medialny i public relations na Uniwersytecie Warszawskim. Polecam odbycie praktyki w redakcji "Dialogu Międzykulturowego" wszystkim tym, którym szczególnie bliskie są miliony ludzi na całym świecie, którzy z powodów rasowych, etnicznych czy też religijnych nie mają możliwości odnalezienia swojego szczęścia. Tworząc artykuły przybliżające ich problemy dajemy im szansę na to, że w końcu opinia publiczna zwróci uwagę na ich palące problemy i przyczyni się do odmienienia ich losu.

Edyta Górka
studentka stosunków międzynarodowych o specjalizacji orientalnej na Uniwersytecie Łódzkim i od 2009 roku wolontariuszka Amnesty International
Staż dziennikarski w redakcji "Dialogu Międzykulturowego" dał mi przede wszystkim ciekawe doświadczenie. Mogłam pisać na tematy, które najbardziej mnie interesują, poszerzać wiedzę wyszukując różne materiały do artykułów. Osobiście pasjonuje mnie tematyka Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji kobiet. Szczegółowo zajmuje się problematyką konwersji wśród Polek oraz aspektami wiążącymi się z życiem muzułmanów w Polsce. Na uwagę zasługuję też bezstresowa atmosfera w trakcie stażu. Bez problemu można było w każdej chwili skontaktować się z osobą odpowiedzialną za staż, zawsze uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Współpracę wspominam bardzo dobrze i zachęcam wszystkich do pisania.

Małgorzata Górska
absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Szukasz niebanalnego sposobu na odbycie stażu dziennikarskiego? Zgłoś się do Centrum Inicjatyw Międzykulturowych! Nie musisz poświęcać czasu na siedzeniu w biurze i porządkowaniu dokumentów. Praktyki odbywają się w systemie zdalnym – to duży plus tego projektu. Tu najważniejsze jest, że piszesz, że masz pomysł na swój test. Piszesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz, a jednocześnie masz stały kontakt z redaktor naczelną, która omówi z tobą każdy wybrany przez ciebie temat i z którą możesz skonsultować każdy swój tekst. Redakcja "Dialogu Międzykulturowego" nie narzuca tematów! Ogólny zakres przedstawionej tematyki pisma pozwala na dostosowanie tekstów do spraw, które są dla ciebie ważne, są tobie bliskie i które chciałbyś zaprezentować innym. Ja miałam taką możliwość, co bardzo sobie cenię. Staż w CIM to ciekawe i ważne doświadczenie które pozwoliło mi podszkolić nieco mój warsztat dziennikarski, a jednocześnie rozpaliło we mnie zapał do dalszej pracy właśnie w tej dziedzinie zawodowej.

Spoglądamy w przyszłość
Szeroki zakres tematyczny czasopisma oddał głos ważnym kwestiom, poglądom, jak również konkretnym działaniom podejmowanym przez zainteresowane grupy, w szczególności organizacje poza- i międzyrządowe, instytucje państwowe, dziennikarzy, pasjonatów podróży, instytucje państwowe, a także osoby indywidualne biorące aktywny udział w wolontariatach i stażach zawodowych w Polsce i za granicą. Jesteśmy przekonani, że zwiększają one świadomość polskiej opinii publicznej na współczesne wyzwania świata oraz kluczową rolę różnorodności kulturowej, przyczyniąc się zarazem do pokojowego dialogu i zrozumienia między społeczeństwem, grupami mniejszościowymi
i cudzoziemcami mieszkającymi w kraju.